Ohrev vody pomocou fotovoltaických panelov Logitex

Ako energeticky efektívne ohriať vodu

INTERGEO, a.s. Bojnice je dodávateľská a montážna firma hybridných ohrievačov firmy Logitex.

Katalógy na stiahnutie

[blockquote2]Katalog-hybridne-kolektory[/blockquote2]

[blockquote2]Kolektory-logitex[/blockquote2]

Časté otázky a odpovede

1. Aký je rozdiel medzi ohrevom vody klasickými solárnymi kolektormi a vašim fotovoltaickým ohrevom vody? 

Porovnanie TU.

2. Sú nejaké dotácie na váš systém ohrevu vody?

Tento rok žiadna dotácia na žiadny systém nie je a ani nebude. Predajcovia solárnych kolektorov ponúkajúci dotácie zo štátu zavádzajú a klamú občanov. List z MHSR TU.

3. Môžem napojiť obyčajný bojler na fotovoltaické panely?

Nie! V žiadnom prípade. Ak to spravíte, tak ako to spravilo už niekoľko občanov na Slovensku, zhorí Vám termostat a tepelné ochrany. Hrozí možnosť požiaru! Práve na to, aby systém bezpečne fungoval, máme patentované riešenie, ktoré je jedinečné na celom svete.

4. Môžem pripojiť fotovoltaické panely na špirálu, ktorá je už namontovaná v ohrievači vody a je určená na napájanie elektriny zo siete?

Nie! Skoro všetky špirály sú ponorené vo vode a ak by sme ich pripojili na jednosmerný prúd, tak by vznikla elektrolýza a zásobník vody postupne degraduje. Aby sme sa vyhli uvedenému javu, používame suché špirály, ktoré sú špeciálne vyrobené na spracovanie dodaného DC prúdu z fotovoltaických panelov.

5. Akú starostlivosť a údržbu počas roka vyžaduje váš ohrev vody?

Žiadnu. Dva týždne po montáži budete zvedaví na dosiahnutú teplotu v ohrievači vody. Po tomto čase, keď sa presvedčíte, že systém funguje výborne, zastavte sa pri ohrievači len ak pôjdete okolo neho a skontrolujte teplotu vody.

6. Môžem si u vás objednať 1 kW a namontovať si ho sám? Ako je to potom so zárukou?

V podstate áno, ak ste elektrikár a máte skúšky podľa § 22 a zároveň aj vodoinštalatér. Záruka na výrobok platí odo dňa predaja. Na elektrické časti je 2 roky a na nádrž 5 rokov. V prípade reklamácie, ak vám dokážeme zlé zapojenie systému, reklamácia nebude uznaná. Doporučujeme, aby montáž prevádzali firmy, ktoré sú u nás certifikované. Zoznam je na našej stránke.

7. Kde je najlepšie umiestniť fotovoltaické panely?

Kdekoľvek kde svieti slnko a nie je žiadny tieň. Ak by napríklad tieň z komína alebo stromu zatienil jeden panel, výkon sa zníži u všetkých panelov, pretože sú zapojené v sérií. Najvýhodnejšia je vždy čelná orientácia na juh ± 20°. Ak by ste sa mali rozhodnúť medzi JV a JZ, vždy je lepší juhovýchod, pretože ráno je chladnejšie a čistá obloha. V lete sa začínajú tvoriť mraky okolo obeda a preto je orientácia JZ menej vhodná. Fotovoltaickým panelom škodí teplo. Nad 25°C vonkajšej teploty strácajú panely 0,5% výkon na každý vyšší °C. Fotovoltaické panely majú radi zimu a preto pri -30°C za slnečného dňa môže byť výkon vyšší ako za horúceho letného dňa. Takže pracujú celý rok, čo je ich nesporná výhoda. Panely nemusia byť uložené na streche. Pozri fotogalériu TU.

8. Ak sa vypočíta potreba TÚV pre domácnosť?

V minulosti sa počítalo pri projektovaní objemu teplej vody pre domácnosť s 50l teplej vody zohriatej na 42°C na jedného dospelého človeka. Dnes sme úspornejší a pre počet je stanovený na 36l. Veľký rozdiel je v tom, či používate kúpeľ vo vani alebo sa len sprchujete. Ak sa radi kúpete, musíte počítať minimálne o 50% väčším objemom zásobníka. Uvedené neplatí pri plynovom ohreve zásobníka, kde je ohrev podstatne rýchlejší ako u elektriny.

9. Čo robia fotovoltaické panely, keď sa váš bojler nahreje a odpojí ich?

Spia. Ak nemajú záťaž, neprodukujú žiadny prúd. Napätie v nich ale je. Je však škoda nevyužiť celú kapacitu výroby panelov. A práve preto sme vyvinuli nový model-M, ktorý po nahriatí posúva energiu von z ohrievača a tá sa dá využiť na ohrev vody v ďalšom ohrievači Logitex, alebo sa pripojí na menič a ten dodáva elektrinu do vnútornej siete domu.

10. Je možné použiť vaše výrobky aj na paneláku, kde máme vlastnú plynovú kotolňu?

Áno, dá sa použiť všade tam, kde je potrebná teplá voda. V paneláku, v bytoch, v školách, úradoch, predajniach a servisoch, domoch, proste všade. V panelákoch je limitujúcim faktorom plocha strechy bez tieňa. Prepojenie panelov s ohrievačmi vody Logitex je len pomocou kábla, ktorý môže byť vedený v šachte. Naše bojlery vo vašom prípade predohrievajú studenú vodu, ktorá je privádzaná do centrálneho zásobníka.

11. Na vašej stránke so sa dočítal, že kupujete nádrže z Čiech. Prečo, keď na Slovensku sa tiež vyrábajú rovnaké nádrže? Nemali by ste to jednoduchšie a lacnejšie?

Možno áno. V roku 2009 sme sa obrátili na slovenského výrobcu v Poprade. Spoluprácu zamietli. Reakcia z Dražíc bola presne opačná a dnes naša spolupráca vyústila do samostatnej výroby v ČR, kde Dražice podľa našej licencie vyrábajú ohrievače vody pod označením OKFE a darí sa im výborne.

12. Pri ohreve vody LX ACDC 125 elektrickým prúdom zo siete doporučujete, aby bola nastavená teplotná garancia v prípade dlhodobo zlého počasia? Zároveň vo vašom návode doporučujete ohrievať vodu fotovoltaikou na 75°C, prípadne aj viac. Ale hlavne doporučujete zmiešavací ventil. Ako sa dá vypočítať objem vody, ktorú dostaneme cez zmiešavací ventil, ak je nastavený napríklad na 40°C a voda ohrievači vody má 75°C?

Výpočet je podľa nasledujúceho vzorca:

x ÷ y x z = k
x – objem nádrže v litroch
y – nastavená teplota v zmiešavacom ventile v °C
z – teplota vody v bojleri v °C
k – disponibilné množstvo vody, teploty podľa y
Vo vašom prípade to bude:
125 l ÷ 40°C x 75°C = 234 l

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že získate 234 l 40 °C vody.

13. Kúpil som si váš hybridný ohrievač vody s FV panelmi. Funguje veľmi dobre, ale prečo niekedy kvapká voda z pretlakového ventila?

Voda je nestlačiteľná a preto sa na každý systém, ktorý zohrieva vodu musí namontovať pretlakové zariadenie. Vodné kvapky z pretlakového ventilu zveďte do najbližšieho odpadu alebo si dajte namontovať expanznú nádobu, ktorá vyrovnáva tlak v systéme. Objem expanznej nádrže má byť minimálne 10% z objemu nádrže na ohrev vody.

14. Koľko teplej vody minie dospelý človek za rok?

Je to veľmi individuálne. Všeobecne sa počíta priemer 15l na jedno sprchovanie a na jednu osobu. Za deň by to malo byť 36l na 1 osobu. Za 1 rok je to 13.140l teplej vody, čo energeticky je vyjadrené v 870 kWh/ 1 osoba/ 1 rok. Čiže ak náš systém s 2 kW inštaláciou vyrobí za rok cca 2.400 kWh energie, tá by mala stačiť pre (2.400 ÷ 870) 2,76 osoby.
a Porovnanie ohrevu vody pomocou fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov a samo-
zrejme aj ponuka setov podľa výkonu a cien tiež stiahnuté z Logitexu, aby si to mohol každý
na našej stránke prečítať všetko

css.php