Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Tepelné čerpadlá
Studne
Zdravotné riziká

Najznámejšie zdravotné riziká predstavujú

K ontaminácia pitnej vody Mikrobiologická kontaminácia vody (patogénne mikroorganizmy, parazity a pod.) spôsobuje infekčné ochorenie. Chemická kontaminácia vody môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje dusičnanovú methemoglobinémiu dojčiat.

 

Nedostatok zdravotne bezchybnej vody

N edostatok zdravotne bezchybnej pitnej vody môže spôsobiť nepriame dôsledky na zdravie akými sú „ ochorenia z nedostatku vody“ – infekčné, najmä črevné, kožné zo zníženia osobnej hygieny a pod.

 

Zmeny zmyslových vlastností vody

Z meny senzorických (zmyslových) vlastností vody (chuť, farba, zápach) môže spôsobiť skupina rias, húb aktinomycét, železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina z nich nespôsobuje vážne ochorenia, senzorické zmeny vyvolávajú odpor spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody.

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com