Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Tepelné čerpadlá
Studne
10 krokov pre vašu studňu
1. OBHLIADKA A GEOLOGICKÉ POSÚDENIE LOKALITY

-optimálny návrh situovania a konštrukcie studne
-prístup k miestu vrt široký minimálne 2,8 metra, výška 3,5 metra
-vypracovanie cenovej ponuky pre realizáciu vrtných prác

2. PROJEKT VRTNÝCH PRÁC

-podpísanie objednávky a zmluvy o dielo
-projektová dokumentácia podľa ustanovení miestnej samosprávy

3. VYBAVENIE POVOLENIA A OHLÁSENIE NA BANSKOM ÚRADE

-ohlasovacia povinnosť, prípadne iné žiadosti podľa ustanovení miestnej samosprávy
-informácie ohľadom povolenia získava zákazník v centre miestnej samosprávy, nakoľko každá samospráva udeľuje povolenia podľa vlastných ustanovení

4. ODVŔTANIE VRTU

-príprava miesta realizácie, realizácia vrtných prác v každom ročnom období
-doba realizácie 1 až 2 dni podľa geologických podmienok

5. VYSTROJENIE VRTU ŠPECIÁLNYM BUDOVACÍM MATERIÁLOM PVC

-vystrojenie vrtu špeciálnym budovacím materiálom PVC / NEREZ podľa zadania odsúhlaseného geológom pre správny odber podzemnej vody

6. ŠTRČÍKOVÝ FILTRAČNÝ OBSYP VRTU

-inštalácia filtračného obsypu do vrtu pre vytvorenie ideálnych filtračných vlastností vrtu a dosiahnutie požadovanej kvality čerpanej vody

7. ODTESNENIE POVRCHOVÝCH A POZEMNÝCH VOD

-na základe geologických a zadávacích podmienok prebehne izolácia vrchnej časti vrtu pomocou ílovitého tesnenia proti kontaminácii podzemných vôd

8. VYČISTENIE A ZAČERPANIE VRTU

-vyčistenie vrtu od vzniknutého kalu, hydrodynamická skúška na overenie tlakových pomerov v okolí vrtu a stanovenie exploatačného množstva vody pre dlhodobé využívanie

9. TECHNICKÁ SPRÁVA O REALIZOVANÍ VRTU, LABORATÓRNE ROZBORY VODY

-vypracovanie a dodanie záverečnej správy s podrobným popisom vyhotovenia studne
-vyhotovenie rozboru vody pre určenie jej ďalšieho využitia

10. DODÁVKA A MONTÁŽ ČERPACEJ TECHNIKY, ROZVODOV A KRYCEJ ŠACHTY

-dodávka čerpacej techniky a rozvodov podľa zadávacích podmienok z Vašej novej studne až k miestu spotreby na základe zadávacích podmienok

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com