Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Tepelné čerpadlá
Realizácie
Wellness - Kalná n/Hronom

Technické riešenia pre wellness

N a stavbe relaxačno–oddychového bazéna, pri zdroji tepla a chladu pomocou tepelného čerpadla voda–voda s výkonom 125 kW, bolo použité unikátne technické riešenie.

Ako funguje tepelné čerpadlo v praxi

T epelné čerpadlo má päť funkcií. Je európskym unikátom v technológii chladenia a vykurovania posuvného prekrytia bazéna pomocou kapilárnych rohoží a v komplexnosti využitia výkonu 125 kW. Primárny zdroj tepla a chladu je voda zo studní teploty 10,8 °C. Tepelné čerpadlo zhodnocuje odobraté teplo a za 40 minút ohreje 3 000 litrov vody v bazéne pre 60 návštevníkov.

O krem toho slúži na vykurovanie podlahy I. NP a plochy okolo bazéna pod prekrytím. Prostredníctvom kapilárnych rohoží umiestnených pod omietkou v strope vykuruje celé I. PP. V posilňovni a fittness je teplota riadená bezprievanovo vo vrstvách podľa potrieb človeka.

Ohrievanie bazéna

D vojitá funkcia tepelného čerpadla spočíva vo vykurovaní priestoru pod oblúkovým prekrytím bazéna a v chladenie prekrytia pomocou kapilárnych rohoží podľa ročného obdobia. Vodu v bazéne ohrieva podľa potreby od 25 °C do 38°C. Tepelné čerpadlo ohreje vodu objemu 219 m3o 0,8 °C za každú hodinu. Dohrev vody z plaveckého cyklu 28°C na prvý (33 °C) alebo druhý (38°C) relaxačný je možný za jednu noc. Bazén je vybavený atrakciami, ktoré zodpovedajú relaxačnej funkcii bazéna. Vodopády, vodné delo , podvodné masážne trysky, vzduchové masážne sedadlá a lehátka, podvodné vzduchové gejzíry sú doplnené farebným podvodným osvetlením.

Wellness – Kalná nad Hronom

R elaxačno-oddychové centrum, nazývané wellness Kalna, ponúka komplexné športové vyžitie od posilňovania cez masáže až po plávanie alebo relaxáciu v teplej vode. Bazén a fitnes možno využívať nonstop, stačí sa rozhodnúť kedy…

Relaxačné centrum

Prospekt – Wellness Kalná

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com