Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Tepelné čerpadlá
Hlbinné vrty
Geotermálny vrt pre tepelné čerpadlá

Geotermálny kolektor je prakticky najdôležitejší komponent inštalácie tepelného čerpadla zem – voda. Na kvalitu musí byť kladený čo možno najväčší dôraz, pretože vystrojený vrt nie je možné už nikdy opraviť a jeho realizačné náklady sú vysoké. Vystrojenie musí mať tlakovú odolnosť minimálne 16 barov (PN 16). Vyžadovaná záruka investorom by preto na tieto komponenty mala byť minimálne po dobu reálnej návratnosti investície, 10 rokov.

Výstup pre primárny okruh do tepelného čerpadla

Injekčné potrubie pre appkáciu bentonitu

 

Prechodová spojka

 

 

Centračná spojka pre zníženia tepelných strát medzi okruhmi

 

 

Vratná hlavica

 

Ťažné inštalačné, ekologicky nezávadné závažie pre kolektor

 

Vyhĺbený vrt tlakovo injektovaný bentonito[/two_third]

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com