Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Stavebné činnosti
Špeciálne banské a búracie práce
1.

prehlbovanie, čistenie a stabilizácia studne priemeru 12 m vrátane úpravy vody

2.
búracie a likvidačné práce priemyselného objektu teplárne vo výmere zastavanej plochy 4 500 m2 (výška 40 m) vrátene konštrukcií a pätiek parovodov a úpravne vody

3.
búracie a likvidačné práce obilného skladu zastavanej plochy 200 m2
4.
likvidácia kotviacej pätky turbogenerátora plochy prierezu 9 m2 za použitia nevýbušných metód rozpojovania a vytvorenia ochranného obalu proti prašnosti
css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com