Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Stavebné činnosti
Rekonštrukcie ciest a mostov
1.

rekonštrukcia prístupových ciest, tankovacích miest a parkovacích plôch vrátane ekologickej izolácie na čerpacích staniciach PHM

2.

kompletná rekonštrukcia pojazdovej a pochôdzkovej časti mosta za použitia vysokotlakého vodného lúča 1200 bar (práce v ČR , Praha)

3.

realizácia drenážneho a odvodňovacieho systému diaľnice vrátane odvodňovacích rybníkov (práce v Nemecku, Norimberg)

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com