Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Stavebné činnosti
Ekologické a sanačné práce
1.

mechanizované odprašovacie práce na skládke popolovín formou špeciálnej mechanizácie a postrekov popolčekových polí

2.

monitoring a sledovanie drenážneho systému vôd republikového úložiska rádioaktívnych odpadov pre hodnotenie bezpečného stavu

3.

sanačné práce atiky veľkoobjemového obytného domu (500 bytov) za použita vysokotlakého vodného lúča 1200 bar (práce v ČR Praha-Prosek)

4.

sanačné, búracie a rekonštrukčné práce na odstránenie statických porúch kláštora (skelet oceľový nitovaný v kombinácii s výmurovkami a drevom – Nemecko, Mníchov)

5.

rektifikačno-stabilizačné práce na žeriavových dráhach úložiska rádioaktívnych odpadov vrátane geodetického zamerania

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com