Relaxačno–športový areál sa nachádza v centre obce Kalná nad Hronom a využíva koncept poskytovania komplexných služieb pre obyvateľstvo vrátane kompletného zázemia pri využití najmodernejších technológií, materiálov a patentov.

stavba roka intergeo V európskom meradle bola ako novinka využitá technológia vykurovania a chladenia tepelným čerpadlom, ktoré má až päť funkcií:

1. Ohrieva bazénovú vodu až na 38 °C (prípadne doká že aj viac až 45°C)
2. Vykuruje I. NP a podlahu pod prekrytím bazéna nízkoteplotným podlahovým vykurovaním
3. Vykuruje I. PP v strope kapilárnymi rohožami bezprievanovo
4. Vykuruje v zime, alebo chladí v lete prekrytie bazéna kapilárnymi rohožami
5. Pripravuje 3.000 litrov teplej úžitkovej vody pre návštevníkov bazéna a fitnescentra.

- INTERGEO, a.s. Bojnice

Názorná prezentácia a špecifikácie

Podrobnosti stavby

Autori architektonického riešenia:
Ing. Sylvia Csandalová
Doc. Ing. Michal Bartko, CSc.
Ing. arch. Ladislav Vikartovský

Hlavní projektanti:
Ing. Sylvia Csandalová
Doc. Ing. Michal Bartko, CSc.

Hlavný zhotoviteľ stavby a dodávateľ technológie:
INTERGEO, a. s.

Stavebník:
Obec Kalná nad Hronom

Názov stavby:

RELAXAČNO ŠPORTOVÝ AREÁL

Miesto stavby a technológie:
ul. Mieru 118/7, 935 32 Kalná nad Hronom

Druh výstavby: Novostavba
Začiatok výstavby: september 2007
Koniec výstavby: september 2009

stavba roka intergeo

Prihlásená stavba a technológia rieši komplexne architektonicky, stavebne, technologicky, technicky a prevádzkovo v technologickej inovácii systém bezemisného, bezobslužného vykurovania a chladenia, ohrevu TUV pre zabezpečenie komfortného plávania a kúpania, relaxačného oddychu v budove a na pláži s umelou trávou a posilňovania ducha a tela vo fitnescentre pre 50 návštevníkov v zime a 150 návštevníkov v lete.

Na stavbu boli vyhotovené tieto energetické certifikáty objektu: Stavebné konštrukcie budov, Vykurovanie a príprava TUV, Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budovy, Vetranie a chladenie. Certifikáciu vypracovala autorizovaná a certifikovaná spoločnosť QSCert, spol. s r. o. Zvolen. Relaxačno športový areál vyhovuje v časti prístupu do I. NP, prezliekarní a sociálneho zariadenia, ako aj bazéna pre telesne postihnuté osoby na vozíčku, nakoľko je vyhotovený bezbariérový prístup do budovy v budove a do bazéna.

Na uvedené riešenie realizácie vykurovania a chladenia prekrytia bazéna bola podaná v roku 2009 prihláška na udelenie priemyslového vzoru a prihláška na udelenie patentu pod názvom „Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch“. Prihláškam predchádzal patentový prieskum autorizovanou spoločnosťou vo forme rešeršnej správy v oblasti patentov a iných technických riešení. Riešenie bolo prihlásené aj do súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR pre oblasť Inovatívny čin roka 2009 pod názvom „Relaxačno športový areál využívajúci tepelné čerpadlo voda-voda ako zdroj bezemisného a bezobslužného ohrevu vody, vykurovania a chladenia.“