Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Služby a realizácie
Využitie vody pre energetické účely

Vyhľadanie vody

  • Expertízne posúdenie lokality s výskytom podzemnej vody v litroch za sekundu
  • Vyhľadanie vhodného miesta na vrt, studňu
  • Vyvŕtanie resp. vyhĺbenie čerpacích a vsakovacích vrtov
  • Skúšky výdatnosti studne vrátane chemického rozboru vody v studni
  • Vydanie overovacieho certifi kátu celoročnej výdatnosti vody v studni

Legislatíva

  • Spracovaná pre SR a ČR zákonné využitie vody

Ekoenergia

  • Komplexné služby spojené s dodávkou tepelných čerpadiel

Obnovenie vody

  • Sanácia a obnova starých studní
  • Filtrovanie vody pre technologické účely, resp. úpravňa vody pre pitný režim

Odstránenie vody

  • Z muriva a aj betónových konštrukcií

Mimoriadna ponuka pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody pre majiteľov studní, alebo nezamŕzajúcich vodných zdrojov v blízkosti stavieb, alebo pre všetkých záujemcov, ktorí by vodu chceli využívať pod heslom TEPLO Z VODY

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com