Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

O nás

Vykonávame trojakú prácu

dobrú, lacnú a rýchlu

Môžete si vybrať ktorékoľvek dva druhy, ale prosíme, aby ste zohľadnili nasledovné skutočnosti.

Dobrá a rýchla práca nie je lacná.

Dobrá a lacná práca nie je rýchla.

Lacná a rýchla práca nie je dobrá.

Na naše práce dostávate 5 ročnú záruku.

 

Skupina  firiem

INTERGEO, a. s., Bojnice vznikla v roku 2000 transformáciou zo spoločností s r. o. založených v rokoch 1991 a 1997. Máme však aj nové spoločnosti s.r.o. založené v r.2007 a 2011 s účelovým portfóliom. S množstvom úspešných realizácií v podzemnom a pozemnom staviteľstve, výstavbe diaľnic v Nemecku a špeciálnych bansko-stavebných činností a v posledných rokoch aj v oblasti nízkoteplotného vykurovania a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov tepelných čerpadiel a špeciálnymi tepelnými izoláciami patrila a patrí v súčasnosti k významným špecializovaným spoločnostiam na Slovensku a v Čechách.

Portfólio  prác

Do portfólia našich činností patria Bansko-stavebné práce, Stavebné a zemné práce, Špeciálne banské a búracie práce, Ekologické a sanačné práce, Rekonštrukcie ciest a mostov, Stavby občianskej vybavenosti, Špeciálne hydroizolačné práce, Tepelné čerpadlá, Chladiace a vykurovacie systémy a Nový zatepľovací systém DAPE.

Prinášame  energiu

Energie okolo nás je všade dostatok, má však nízku teplotu na to, aby mohla byť využitá na ohrev teplej vody, na kúrenie, alebo na chladenie. Existuje však technické zariadenie, ktoré vie túto plusovú, alebo mínusovú teplotu efektívne využiť a zvýšiť ju až na vykurovaciu teplotu 70 °C. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z prostredia cca 4°C (vzduch, voda, pôda) a odvádza ho do vykurovacieho média, teda odvádza teplo z nižšej teplotnej hladiny do vyššej. Je schopné využiť aj relatívne chladný zdroj tepla (napr. studený vzduch až do -15°C alebo studenú vodu do +6°C). Mení pritom energiu studeného zdroja tepla na teplo pracovnej látky v tepelnom čerpadle.

Poradenské  služby

Poradíme Vám vo všetkom s otázkami týkajúcimi sa primárneho okruhu pre tepelné čerpadlá, realizujeme hlbinné vrty, geovrty pre tepelné čerpadlá, studničné vrty, geotermálny kolektor, geotermálne pole pre kolektory, hydrotermické úklonné vrty, alebo využitie termálnej vody aj voľne odtekajúcej vodou.

Realizujeme  práce

Vyhotovíme studne na kľúč so všetkými povoleniami a efektívnym využitím. Realizujeme vykurovanie na mieru,teda od štúdie návratnosti cez vykonávací projekt až po dodávku na kľúč s 5 ročnou zárukou a servisnou činnosťou a realizujeme aj nízkoteplotné kapilárne rohože vhodné na vykurovanie v zime a na chladenie v lete . Poradíme Vám, ako ušetriť pri zatepľovaní so systémom DAPE, pre ktorý sme výhradný zástupca v Slovenskej republike.

Termografický záznam  únikov tepla

Ponúkame termografický záznam únikov tepla pomocou špičkovej termografickej kamery Testo 875-2. Pred návrhom a výpočtom tepelného čerpadla sa zákazníkovi vyhotoví videozáznam únikov a strát tepla z objektu resp. domu (vrátane diagnostiky vlhkosti) GRÁTIS v prípade objednania štúdie návratnosti, prípadne vykonávacieho projektu alebo objednávky systému tepelného čerpadla na kľúč, vrátane doporučení na zníženie únikov tepla, alebo zníženia vykurovacích teplôt, ktoré sú spôsobené vlhkosťou.

 

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com