Novinka v úsporách
Riešenie pomocou fotovoltaiky a patentov INTERGEO, a.s. Bojnice
Materiály pre verejnosť a médiá
Kliknite
Úspech na výstave Coneco 2013
Kliknite
Materiály DAPE
Kalkulátor spotreby materiálu DAPE
Cenník izolácie DAPE Produktové materiály
Inštruktážne videá
Technické listy DAPE
CAD detaily
Certifikáty DAPE
Prehlásenie o zhode
Izolácia DAPE v televízii
Stavba roka
Kliknite
Stropné vykurovanie a chladenie
Kliknite
Odoberajte : RSS kanál

Hydroizolačné práce

Akvatron

Hydroizolácie povrchových a podzemných stavieb voči vode, ropným produktom

Odstránenie prienikov tlakovej vody v betónových a železobetónových konštrukciách

 Trvalé odstránenie vlhnutia vonkajších a vnútorných cementových omietok vrátane trhlín

Antikorózna ochrana betónových a železobetónových konštrukcií

Použitie Akvatron

Spomaľuje rozpad stavebných konštrukcií pri cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní

Zvyšuje pevnosť a odolnosť betónu proti pôsobeniu rôznych roztokov riedených kyselín, zásad a pod.

Pouţiteľnosť pre starý, alebo nový betón, cementové omietky, potery a pod.

Hydroizolácie

Podľa zistených parametrov okolia sa navrhneme vhodný variant izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemnej tlakovej alebo beztlakovej vode, izolácie proti agresívnej vode a chladnej vode. Zemná vlhkosť závisí od množstva zrážok, hĺbky podzemnej vody a od kapilarity pôdy.

Vrátane špeciálnych hydroizolácií

 viac informácií o špeciálnych izoláciách

css.php
Tvorba stránok od Plamenia.com