Návod

Kalkulácia izolácie parotesných tepelných izolácií DAPE s reflexnými účinkami vratane príslušenstva.

Na výpočet orientačnej ceny izolácie DAPE máte k dispozícii až 10 miestností a 10 otvorov na výpočet potreby systémovej pásky. Po zadaní vstupov - rozmerov miestností(postačí jedna) a otvorov(nie je to povinná položka) zrolujte stránku nižšie a uvidíte tlačidlá "Prepočítať" a "Odoslať". Na prehliadnutie výsledkov stlačte prosím tlačidlo "Prepočítať". Kalkulačka vygeneruje potrebu materiálu a orientačnú cenu.
Ak si chcete výpočet ponechať pre budúcu potrebu, zašlite si ho na e-mail. Do políčka "Váš e-mail" zadajte svoju adresu a stlačte tlačidlo "Odoslať".

miestnosť číslo dlžka miestnosti (m) šírka miestnosti (m) výmera miestnosti (m2) skutočná výmera izolácie (m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
spolu bm bm bm bm

Výpočet potreby systémovej pásky k napojeniu na rám okien a dverí a iných otvorov

otvor číslo šírka (m) výška (m) spolu bm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
spolu bm bm bm
spolu ks
Váš e-mail:
Zadajte svoj e-mail a nechajte si zaslať tento výpočet na e-mail pre budúce použitie !

Izolácie spolu vrátane prierezu +2%:

bm ks

Kalkulácia príslušenstva:

A) systémová obojstranná páska

bm spolu ks

B) systémová hliníková páska

spoje pásov

bm

C) uzavrenie okrajov izolácie

bm

spolu

bm spolu ks

D) systémový tesniaci tmel

bm spolu ks

Rekapitulácia - parotesná tep. izolácia DAPE typ AB, alebo typ AP3

Objednajte si izoláciu DAPE AB, alebo DAPE AP3

typ produktu počet ks spolu m2 ceníková cena cena spolu
parotesná tepelná izolácia DAPE typ AB 0 0 €
systémová obojstranná páska 0 €
systémová hliníková páska 50/50 0 €
systémový tesniaci tmel 0 €
systémová páska k napojenu na rámy okien a dverí 0 €
spolu 0 €

Rekapitulácia - parotesná tep. izolácia DAPE typ ABA, alebo typ AP5

Objednajte si izoláciu DAPE ABA, alebo DAPE AP5

typ produktu počet ks spolu m2 ceníková cena cena spolu
parotesná tepelná izolácia DAPE typ ABA 0 0 €
systémová obojstranná páska 0 €
systémová hliníková páska 50/50 0 €
systémový tesniaci tmel 0 €
systémová páska k napojeniu na rámy okien a dverí 0 €
spolu 0 €

Rekapitulácia - parotesná tep. izolácia DAPE typ ARKTIK

Objednajte si izoláciu DAPE ARKTIK

typ produktu počet ks spolu m2 ceníková cena cena spolu
parotesná tepelná izolácia DAPE typ ARKTIK 0 0 €
systémová parotesná páska na spoj izolácie šírky 5 cm 0 €
systémová hliníková páska 50/50 0 €
systémový tesniaci tmel 0 €
systémová páska k napojeniu na rámy okien a dverí 0 €
spolu 0 €

Rekapitulácia - parotesná tep. izolácia DAPE typ ANTARTKTIK

Objednajte si izoláciu DAPE ANTARKTIK

typ produktu počet ks spolu m2 ceníková cena cena spolu
parotesná tepelná izolácia DAPE typ ANTARKTIK 0 0 €
systémová parotesná páska na spoj izolácie šírky 5 cm 0 €
systémová hliníková páska 50/50 0 €
systémový tesniaci tmel 0 €
systémová páska k napojeniu na rámy okien a dverí 0 €
spolu 0 €

Rekapitulácia - parotesná tep. izolácia DAPE typ POLAR+

Objednajte si izoláciu DAPE POLAR+

typ produktu počet ks spolu m2 ceníková cena cena spolu
parotesná tepelná izolácia DAPE typ POLAR+ 0 0 €
systémová parotesná páska na spoj izolácie šírky 5 cm 0 €
systémová hliníková páska 50/50 0 €
systémový tesniaci tmel 0 €
systémová páska k napojeniu na rámy okien a dverí 0 €
spolu 0 €

Poznámky: